GÜBAP Projeleri kapsamında alınacak olam makine teçhizatlarda  proje yürücülerinin hazırlayacağı teknik şartnamelerde uyulması gereken bazı kurallar ekte verilmiştir.

TEKNİK ŞARTNAME YAZILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BAZI HUSUSLAR