Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat dallarından olmak üzere ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri göz önüne alınarak seçilecek en fazla yedişer üyeden oluşur. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri 4(dört) yıllığına Komisyon tarafından seçilir. Bu kuruldaki üyelerin en az birer üyesi ilgili Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat Enstitülerinden seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı komisyon üyeleri arasından seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı üyeler arasından bir yardımcı seçer ve komisyona bildirir. Proje Değerlendirme Kurulu Başkanı görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Kurul üyeleri projeyi her yönüyle değerlendirir. Gerektiğinde ilgili uzman gruplarına gönderir ve değerlendirme sonucu ile birlikte komisyona sunar. Proje Değerlendirme Kurulu toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. 

 

Görevi Adı-Soyadı Birimi
Başkan Prof. Dr. Elif CELENK KAYA Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye/Başkan Yrd. Prof. Dr. Saime ŞAHİNÖZ Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye Prof. Dr. Huri İLYASOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr.  Melike D. DOĞAN Sağlık Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Kemal KURT Şiran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Üye Dr. Öğr. Üyesi Elif AYDIN Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 
Üye Dr. Öğr. Üyesi  Zahid PAKSOY Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu