Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik ve Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi dikkate alınarak hazırlanan Bilimsel Araştırma Projelerinde Uyulması Gereken Bazı Önemli Kurallar Ekte Verilmiştir.

Araştırmacılarımıza Duyurulur...

PROJELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR