1. Misyon
Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel araştırma destek hizmetlerini, mevcut düzenlemeler, esaslar ve ödenekler dâhilinde; proje niteliğine uygun ihtiyaçların en kısa zamanda kaliteli ve en uygun fiyatla temin edilip araştırmalara dağıtılmasıdır.

2.Vizyon
Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Biriminin Vizyonu "Teknolojik imkanlarla donanmış, çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, yenilikçi düşünceye sahip, üretmeyi bilen ve tüm imkanlarını etkili, ekonomik ve verimli kullanan anlayış tarzıyla Üniversite Birimlerinin yaptığı bilimsel araştırmanın kalitesini yükseltmektir.