10 Nisan 2002 tarihli ve 24722 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 5.Maddesi gereğince Gümüşhane Üniversitesi Senatosunun 27.04.2011 tarih ve 37/2 nolu toplantısında kabulü ile kurulan Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün yönergesi onaylanmış, en son Gümüşhane Üniversitesi senatosunun 25.09.2019 tarih ve 2019/235 sayılı toplantısında Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi  revize edilerek usul ve easaslar belirlenmiştir.

Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünde söz konusu yönerge doğrultusunda Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış tüm araştırmacıları tarafından Üniversitenin ileri görüşüne ve ülküsüne uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerinin değerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulamaları gerçekleştirmeye devam etmektedir.