12.09.2019 tarih ve 2019/11 sayılı GÜBAP Komisyonu kararları ile yapılması öngörülen yönerge maddeleri değişiklik talepleri üniversitemiz senatosun 09.2019 tarihli ve 235 sayılı kararı kabul edilmiştir.

Araştırmacılarımıza önemle duyurulur.

Değiştirilen Yönerge Maddeleri