Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat dallarından olmak üzere ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri göz önüne alınarak seçilecek en fazla yedişer üyeden oluşur. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri 4(dört) yıllığına Komisyon tarafından seçilir. Bu kuruldaki üyelerin en az birer üyesi ilgili Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat Enstitülerinden seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı komisyon üyeleri arasından seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı üyeler arasından bir yardımcı seçer ve komisyona bildirir. Proje Değerlendirme Kurulu Başkanı görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Kurul üyeleri projeyi her yönüyle değerlendirir. Gerektiğinde ilgili uzman gruplarına gönderir ve değerlendirme sonucu ile birlikte komisyona sunar. Proje Değerlendirme Kurulu toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. 

 

Görevi Adı-Soyadı Birimi
Başkan Prof Dr. Hasan AYAYDIN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Prof. Dr. Mehmet Ferhat ÖZBEK İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Doç. Dr.Ferdi KİREMİTCİ

İlahiyat Fakültesi

Üye Doç. Dr. İskender PEKER İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Üye Doç. Dr. Kemal SAYLAN Edebiyat Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi Engin GÖKÇÜR Edebiyat Fakültesi
Üye Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÇALIK

Turizm Fakültesi