BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ
YÖK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN, 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (f) BENDİ İLE İLGİLİ BAKANLAR KURULU KARARI
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 16.07.2020
KAMU İDARELERİNE AİT ÖZEL HESAPLARA İLİŞKİN İŞLEMLERİN
HARCAMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN REHBER
PROJELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK KURALLAR
Proje Protokolü