GÜBAP Yönergesinde  tespit edilen eksiklikler ve bu eksiklikleri sebep olduğu aksaklıkların ortadan kaldırılması için  Komisyonumuzca bazı maddelerde revizyon talebinde bulunulmuş,  Yönergenin revize edilen maddeleri Üniversitemiz Senatosun 13.04.2018 tarih ve 203 sayılı toplantısında görüşülerek karara bağlanmıştır.

13.04.2018 tarihinde yürürlüğe giren GÜBAP Yöergesine BAP Koordinatörlüğü internet sitesi Mevzuat sekmesinden ya da http://ebap.gumushane.edu.tr/tr/sayfa/mevzuat/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Araştırmacılarımıza önemle duyrulur.