BAŞKAN  
 

Doç.Dr. Sevim Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA

Koordinatör

 
  ÜYELER  

Doç.Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU 

Koordinatör Yardımcısı

 Cuma ZEHİROĞLU

Öğr. Gör.

          Sultan TİRYAKİ            

Şef