30.03.2020 tarihinde yapılan BAP kurul toplantısında COVID-19 nedeniyle çıkabilecek aksaklıkların giderilebilmesi amacıyla gelişme ve sonuç raporları için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  • Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle proje sonuç teslim süresinde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesi amacıyla yürütücünün bu konuyu gerekçe göstererek talep etmesi halinde 3 ay ek süre verilmesine,
  • Aynı nedenin,  yazılacak olan gelişme raporlarında proje çalışmalarındaki aksaklıklarda belirtilmek şartıyla gerekçe olarak gösterilebileceğine;
  • Gelişme ve sonuç raporları için alınan bu kararların mart-haziran aylarında teslimi gereken raporlar için geçerli olmasına karar verilmiştir.