Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat dallarından olmak üzere ulusal/uluslararası bilimsel etkinlikleri göz önüne alınarak seçilecek en fazla yedişer üyeden oluşur. Proje Değerlendirme Kurulu üyeleri 4(dört) yıllığına Komisyon tarafından seçilir. Bu kuruldaki üyelerin en az birer üyesi ilgili Fen, Sağlık, Sosyal, Eğitim Bilimleri ve Sanat Enstitülerinden seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı komisyon üyeleri arasından seçilir. Proje Değerlendirme Kurulu başkanı üyeler arasından bir yardımcı seçer ve komisyona bildirir. Proje Değerlendirme Kurulu Başkanı görevi başında olmadığı zaman yardımcısı vekâlet eder. Kurul üyeleri projeyi her yönüyle değerlendirir. Gerektiğinde ilgili uzman gruplarına gönderir ve değerlendirme sonucu ile birlikte komisyona sunar. Proje Değerlendirme Kurulu toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın 1(bir) yıl içerisinde 3(üç) kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. 

 

Görevi Adı-Soyadı Birimi
Başkan Doç.Dr. Enver AKARYALI. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Üye / Bşkn Yrd. Doktor Öğretim Üyesi İbrahim ÇAVUŞOĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Prof.Dr. Necati ÇELİK Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. S.Beyza ÖZTÜRK SARIKAYA Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doç. Dr. Ebru Emine ŞÜKÜROĞLU Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye 

Doç. Dr. Ertekin ÖZTEKİN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Üye Doktor Öğretim Üyesi  Azer ÖZAD DÜZGÜN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi