BAŞKAN  
 

Doç.Dr. Nafız MADEN

Koordinatör/Harcama Yetkilisi

 
  ÜYELER  

Mehmet Ali GÜCER

Dr. Öğr. Üyesi

GÜBAP Gerçekleştirme Görevlisi

Sultan TİRYAKİ

Şef

Murat KÖSE

Bilgisayar İşletmeni